Danh Mục

Hỗ Trợ

KD KV MIỀN BẮC

0976 474 472

KD KV MIỀN NAM
0975 486 476
KỸ THUẬT
0982 236 638

Liên Kết Website

Chứng Nhận

  • GIỚI THIỆU CÔNG TY QUANG HUY
    Trong những năm qua nước thải và chất thải trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và sinh hoạt của con người tồn tại dưới dạng hợp chất hữu cơ sẽ bị phân hoá nhanh trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. Nếu không được kiểm soát chúng sẽ làm ô nhiễm môi trường (nước, đất đai, không khí…). Ngược lại nếu các chất thải xử lý hợp lý sẽ tạo ra một nguồn năng lượng hữu ích, phục vụ đời sống con người.Công nghệ sản xuất khí sinh học (hay còn gọi là…

Tin tức biogas

 
   
Dự án LCASP: Hỗ trợ hầm biogas xử lý chất thải trong chăn nuôi hiệu quả
Cùng với sự phát triển của ngành chăn nuôi là vấn đề môi trường cần được bảo vệ. Dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp – LCASP đã triển khai hỗ trợ người chăn nuôi xây hầm biogas để xử lý chất thải hiệu quả.
Joomla Templates - by Joomlage.com

Banner right